Akrobat Kol Kaynak Dumanı Emiş Sistemleri

Akrobat Kol Kaynak, kesme ve ilgili diğer yöntemlerle metal işleme sonunca ortaya çıkan kirli havanın içinde boyutları 0,005 ile 100 mikron arasında değişen katı partiküller de bulunmaktadır. Bu partikül maddeleri, filtre cihazlarında çeşitli yöntemler kullanılarak birbirinden farklı özellikteki filtreler kullanılarak akrobat kol ile bertaraf edilebilmektedir.

Akrobat Kol Ankara

Kaynak işlemi sırasında oluşan kirli havanın içindeki zararlı gaz ve buharlar ise akrobat kol ile tutulmakta ve ortamın temiz kalması sağlanmaktadır. Kaynak ve kesme işlemi sırasında insan sağlığına zarar verebilecek zehirli gazlar, duman, metal buharı ve partikülleri çıkmaktadır. Emisyon maddesi denilen bu maddelerin özellikle solunum yollarına ölüme kadar gidebilecek zararlar verebilir. Kaynak dumanında bulunan çeşitli maddeler örneğin krom, nikel, arsenik, asbest (amyant), manganez, silisyum, berilyum, kadmiyum, azot oksitleri, karbon oksit klorürü (fosgen), akronim, flüor  bileşikleri, karbon monoksit, kobalt, bakır, kurşun, ozon, selenyum, çinko zehirli maddelerdir. Bu metallerin buharı,

parçacıklarının solunum yollarına ve ciğerlere yerleşerek solunum sistemini zamanla fonksiyon dışı bırakması söz konusudur.

 • Kaynak edilen esas metalden veya kullanılan dolgu metalinden,
 • Kaynak edilen metalin üstünde mevcut olan kaplamalar ve boyalardan, veya örtülü elektrotlarda elektrot üzerindeki örtüden,
 • Tüplerden tedarik edilen koruyucu gazlardan,
 • Arkta ultraviyole ışınların ve ısının etkisi ile oluşan kimyasal reaksiyonlardan,
 • Kullanılan yöntem ve dolgu maddelerinden,
 • Çalışma ortamındaki hava kirliliği, örneğin kaynak öncesi yapılan temizleme ve yağ sökme işlemleri sonucunda oluşan buhardan kaynaklanır.

Kesme Aşamaları İçin Kaynak Dumanı Emişi

Kaynakçılar, onlar için işten, hastalık nedeniyle uzak kalmak ve hatta erken emeklilik anlamına gelen tehlikeli maddeler dolayısıyla bir dizi riskle karşı karşıya kalır. Birbirinde değişik ola kaynak yöntemleri, çeşitli tehlikeli madde konsantrasyonları içeren farklı miktarlarda dumanın açığa çıkmasına neden olur. Partiküllerin boyutları ne kadar küçük ise birleşim ve tehlikeleri de o denli büyür, bu nedenle oluşan partikülleri akciğerlere kadar solumak daha kolaydır.
Açığa çıkan kaynak dumanı miktarı kaynağın türüne ve kullanılan malzemeye bağlıdır.

Avşar Havalandırma olarak, Akrobat kol kaynak dumanı emiş sistemlerinde tercihen; üretim ortamında, aralarında MIG, TIG, GMAW, FCAW ya da SMAW’nun da bulunduğu yaygın kaynak proseslerinden kaynaklanan kaynak dumanı ile plazma kesim dumanı isini kontrol etmek ve azaltmak için taşınabilir, sabit ve özel yapılandırılmış çözümlerde eksiksiz bir yelpaze sunar. Endüstrideki 60 yılı aşkın deneyimle uygulama incelemesi, çözüm önerisi ve uygulama, sistem tasarımı, mühendislik ve kurulum, ürün ve sistem desteği, işletime alma, tanısal ve servis bakımına dair programlar, eski sistem yükseltmeleri, temiz hava düzenlemeleri ile standartlarına uyum ve verimli enerji çözümleri sağlayabiliriz.

Akrobat Kol Kaynak Dumanı Emiş – Otomatik ve robotik kaynak

Yarı otomatik ve robotik kaynak uygulamaları, önceden bir kaynakçı tarafından rutin olarak gerçekleştirilen kaynak ve plazma kesim işlemlerini gerçekleştirmek için hassas makinelerden ve elektronik kumanda elemanlarından yararlanır. Kaynak işlemini mekanik cihaz ya da robotik kol gerçekleştirdiğinden, duman kollarını dumanı etkin şekilde yakalamak için kaynak noktasının yakınlarına taşıma ihtiyacı işleri zorlaştırır. Yarı otomatik ve otomatik kaynak proseslerine yönelik Avşar Havalandırma çözümleri, Akrobat kol kaynak dumanı emişi için hem torca üzeri hem de davlumbaz başlıkları kapsar.

Başlık ve kol şeklindeki duman emiş ünitesine alternatif olarak, torca üzeri ya da entegre kaynak dumanı MIG torca emişi kullanılabilir. Torca üzeri emiş sistemleri, duman koruyucu gazı kesintiye uğratmaksızın doğrudan kaynak torca unun üzerinden emer.
Emiş sistemleri, hem mobil tek kullanıcı emiş sistemleri hem de çok sayıda emiş noktasına hizmet veren merkezi emiş sistemleri olarak mevcuttur.

Plazma kesim

Bazı plazma kesim prosesleri yalnızca oksijenli, hava karbon arklı oluk açma, plazma arklı kesme ve lazerli kesmeyi kapsar. Bu prosesler küçükten büyüğe çeşitli uygulamalar olarak değişkenlik gösterir. Yüksek ısı, erimiş metal ve duman partikülleri bu proseslerin yan ürünlerinden birkaçıdır. Çözümler bir uygulamadan diğerine farklılık gösterir, buna karşın birçok durumda kesme proseslerinde açığa çıkan gazlar yükseltilmiş bir masadaki metal ızgaralardan emilir. Etkinliği kanıtlanmış diğer çözümler kaynağa yakın yakalama, baş üstü başlık sistemleri ve bazı durumlarda da ortam filtreysen u dur.

Kaynağından emiş

Akrobat kol Kaynağından emiş, dumanı toplamanın ve gidermenin en etkili yoludur. İş yeriniz için en etkili çözümü seçin! Avşar  Havalandırma dumandan ve partiküllerden kurtulmak için farklı çözümleri vardır. Tercihiniz emişi ne için ve ne sıklıkla kullanacağınıza bağlıdır. Kaynağından Emiş konusu son derece önemli ve sistemden verim alınması için olmazsa olmaz bir durumdur.

   

  2010 yılında kurulan Avşar Mühendislik  firmamız Havalandırma Sistemleri uygulama ve çözümleri alanında Ankara da faaliyet göstermektedir. Gerek müşteri  memnuniyeti gerekse malzeme temini yapılan firmaların  memnuniyeti göz önünde tutularak ve önemsenerek yapılan işin gerek kalitesi gerekse fiyat uygunluğu düşünülerek artık imalattan montaja, montajdan bakım ve onarıma kadar hizmetimizin ve kalitemizin arkasında durarak Ankara da  hizmet vermekteyiz. 

  HEMEN ARA