Sığınak Havalandırma Sistemleri

Sığınak Havalandırma Sistemleri Ankara

Sığınak Havalandırma Sistemleri Avşar havalandırma sistemleri tasarımında ,Sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insanların ,yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir .Bu amaçla asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir. Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarının dan az, CO2 miktarının %2 den çok
olmaması ,kuru termometre sıcaklığın 290C’  yi aşmaması sağlanmalıdır. Sağlık koşullarının korunması, ortam havasındaki CO2 miktarının %4ü aşmaması için ise insanlarda, kişi başına en az 500 lt /h solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın teneffüs ettiği hava yaklaşık 0.5 m3/h (maksimum 8….9 m3/h) olup, solunum sonucu havası ise 35 0C ve %95’lik
neme sahip olmakta ve ortalama olarak O2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir. İnsanlar için diğer biyofiziksel ve fizyolojik veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Sığınak Havalandırma Sistemi Ankara

Sığınak Havalandırma Sistemleri Kütlesi 60-70 kg Temel Devri (Sakin) 70-80 W
Hacmi 60 litre Nefes Alma Sayısı 16 nefes/dk. Yüzeyi 1,7…1,9 m2 Nefes Alma Miktarı 0.5 m3/h Vücut Sıcaklığı 37 0C Ortalama Deri Sıcaklığı 32..33 0C
Nabız Atışı 70-80 atış/dk. Sürekli gücü 85 W CO2 Nefes Veriş (Sakin) 10-20 lt/h

DEĞİŞİK İŞLER SIRASINDA KALP ATIŞLARI İLE OKSİJEN TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Sığınak Havalandırma Sistemleri Oksijen Tüketimi lt /dk. Kalp Atışı Atış/dk.
Hafif iş < 0.5 <90 Orta düzeyde iş 0.5-1.0 90-110 Ağır iş 1.0-1.5 110-130 Çok ağır iş 1.5-2.0 130-150 Çok zorlayıcı iş > 2.0 150-170 Böylece, Sığınak içerisinde havalandırma koşulları şöyle sıralanabilir; Sığınak Havalandırma Sistemleri
a. Yeterli düzeyde hava değişimi sağlanabilmeli, ortamdaki CO2 %2’den fazla ve oksijen seviyesi ’dan az olmamalıdır Avşar sığınak havalandırma sistemleri
b. Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını
önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pah değerinde pozitif basınç yaratılmalıdır
c. Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir.
d. Sığınaktaki bütün açılıp kapanan veya dış bağlantısı olan açıklıklar hava sızdırmaz şekilde yapılmalıdır. Bu koşullarla birlikte, gerekli emniyetin sağlanabilmesi için sistem tasarımında aşağıdaki tedbirler de alınmalıdır.

SIĞINAKLARIN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerinde Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar,
2.1. Kullanacaklara göre sığınaklar, Sığınak Havalandırma Sistemleri
2.2. Kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
2.1. Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri
2.1.1. Özel Sığınaklar : Evlerde, Resmi ve Özel İdare, fabrika ve müesseselerin
bodrumlarında veya bahçelerine yapılan sığınaklar.
2.1.2. Genel Sığınaklar : Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde,
dışarı  da bulunan halkın korunması için Devlet tarafından yapılan sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

SIĞINAKLARDA HAVALANDIRMA KAPASİTESİ TAYİNİ VE FİLTRASYON TASARIMI

Sığınak Havalandırma Sistemleri çeşidi ne olursa olsun, sığınaktan yararlanan insanların, bulundukları koruma ortamında, bulunma süreleri boyunca, sağlıklı ve konforlu olarak yaşamalarının sağlanması gerekmektedir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için, ortam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması
planlanmalıdır. Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda emilen hava bu kirleticileri tutacak uygun filtrelerden geçirilerek ortama verilmelidir.

Sığınak Havalandırma Sistemi

Sığınak Havalandırma Sistemleri mekanik havalandırmasının kapasitesi sığınak büyüklüğüne göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda verilen sığınak büyüklüğüne göre normal ve koruma havalandırma Kapasiteleri ve kullanılacak filtreler dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır. Aşağıdaki kapasite değerleri minimum değerler olup hava kalitesini arttırıcı her türlü ilave önlem tasarımda kullanılabilir. Sığınak Kapasitesi Normal Ortam Havalandırması 50 kişiliğe kadar 9 m3/h ve EU3 kalite toz filtresi

     

    2010 yılında kurulan Avşar Mühendislik  firmamız Havalandırma Sistemleri uygulama ve çözümleri alanında Ankara da faaliyet göstermektedir. Gerek müşteri  memnuniyeti gerekse malzeme temini yapılan firmaların  memnuniyeti göz önünde tutularak ve önemsenerek yapılan işin gerek kalitesi gerekse fiyat uygunluğu düşünülerek artık imalattan montaja, montajdan bakım ve onarıma kadar hizmetimizin ve kalitemizin arkasında durarak Ankara da  hizmet vermekteyiz. 

    HEMEN ARA